Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Zamościu przekazał Dyrektorowi Zakładu Karnego w Zamościu 100 par profesjonalnych rękawic ochronnych dla funkcjonariuszy działu ochrony.

Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Zamościu w dniu 6 sierpnia 2020 r. przekazał na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu ppłk. Jacka Zwierzchowskiego 100 par profesjonalnych rękawic ochronnych, które zostaną przeznaczone dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zamościu. Dyrektor dziękując za ten cenny dar podkreślił, że przyczyni się on do podniesienia poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy pełniących służbę na pierwszej linii, podczas realizowania przez nich codziennych obowiązków służbowych.

To kolejna inicjatywa działających w Zakładzie Karnym w Zamościu organizacji związkowych, zrzeszających wielu naszych kolegów w służbie, która będzie służyła podniesieniu komfortu i bezpieczeństwa pełnionej służby.

 

Autor, zdjęcia: mjr Maciej Baniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej