1 września 1939 roku, nad ranem wybuchła II Wojna Światowa Było to jedno z najważniejszych i zarazem najbardziej dramatycznych wydarzeń zapisanych na kartach historii Polski i całego świata. W obchodach miejskich 84 rocznicy wybuchy II Wojny Światowej uczestniczył Zakład Karny w Zamościu.

II Wojna Światowa

Największa wojna światowa w historii, trwająca od 1.09.1939 roku do 2.09.1945 roku. Jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Głównymi stronami konfliktu były Państwa Osi Wschodu i wszystkie państwa koalicji antyhitlerowskiej. W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi.

 

Przebieg uroczystości

Obchody rocznicowe rozpoczęły się Mszą Św. w Zamojskiej Katedrze. Patriotyczna uroczystość na Zamojskiej Rotundzie, rozpoczęła się odegraniem hymnu narodowego. W okolicznościowym przemówieniu przypomniano okrucieństwo działań wojennych Niemców. Następnie przedstawiciele zamojskiej społeczności m.in. władz samorządowych, przedstawicieli najważniejszych instytucji, służb mundurowych przed tablicą pomordowanych w czasie II Wojny Światowej złożyli biało - czerwone kwiaty. Zakład Karny w Zamościu wraz z pocztem sztandarowym reprezentował zastępca dyrektora kpt. Piotr Grabczak.

 

Pamiętamy

W obchody 84 rocznicy wybuchu wojny włączyli się również skazani z  zamojskiej jednostki penitencjarnej. Więźniowie, zredagowali gazetki historyczne i audycje radiowęzłowe oraz broszurę o tematyce II Wojny Światowej. Zorganizowane zostały także konkursy wiedzy, które pozwoliły skazanym sprawdzić swój zasób wiadomości z zakresu historii i okoliczności wybuchu II Wojny Światowej. Dopełnieniem edukacji historycznej skazanych były zajęcia kulturalno-oświatowe przed pomnikami poległych podczas II Wojny Światowej przy ulicy Partyzantów. Podczas zajęć skazani uporządkowali teren wokół pomników. Następnie zajęcia były kontynuowane na Zamojskiej Rotundzie gdzie skazani wysłuchali samodzielnie przygotowanych informacji na temat okoliczności wybuchu i skutków II Wojny Światowej. Na zakończenie zajęć, osadzeni zapalili symboliczne znicze przed tablicą pomordowanych na Zamojskiej Rotundzie.


Cześć i chwała Bohaterom ! Wieczna pamięć i chwała Poległym!


Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki, kpr. Jakub Główka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej