W dniu 15 sierpnia 2022 roku, na Zamojskim Rynku, odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Przed zamojskim ratuszem zebrali się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci wszystkich służb mundurowych, a także żołnierze i kombatanci oraz  mieszkańcy miasta.

Uroczystość rozpoczęła się Hymnem Państwowym oraz wprowadzeniem warty oraz pocztów sztandarowych, w tym pocztu Zakładu Karnego w Zamościu. Podczas wystąpienia okolicznościowego głos zabrali m. in. Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk. Następnie przy tablicy upamiętniającej wizytę Józefa Piłsudskiego w Zamościu delegacje złożyły wieńce. Zakład Karny w Zamościu reprezentował zastępca dyrektora jednostki penitencjarnej mjr Andrzej Zawiślak.

Po zakończeniu głównych uroczystości na płycie rynku zostały zaprezentowane pojazdy, uzbrojenie i sprzęt na którym obecnie bazuje Wojsko Polskie. Po uroczystości na rynku funkcjonowało także stoisko promocyjno-rekrutacyjne zamojskiej jednostki penitencjarnej gdzie można było zapoznać się z zasadami rekrutacji do Służby Więziennej, a także ofertę edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Stoisko rekrutacyjne cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Najczęstsze pytania na które odpowiadali funkcjonariusze dotyczyły świadczeń socjalnych dla funkcjonariusz oraz stanowisk służbowych jakie znajdują się w jednostkach penitencjarnych.

W obchody święta włączyli się również skazani z zamojskiej jednostki penitencjarnej. Z okazji Dnia Wojska Polskiego zostały zorganizowane zajęć kulturalno-oświatowych, mających na celu przybliżenie poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. Zespół skazanych ds. kulturalno-oświatowych zredagował gazetki ścienne, audycje radiowęzłowe, oraz broszury o tematyce sił zbrojnych, które zostały rozpropagowane wśród osadzonych i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

Jako funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej w pełni doceniamy trud włożony przez Wojsko Polskie w zapewnianie bezpieczeństwa Państwa.

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: st. szer. Mateusz Synowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej