W ramach oddziaływań resocjalizacyjnych skazani z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu pomniki i mogiły walczących o wolną Polskę.

Grupa osadzonych wraz z wychowawcą ds. kulturalno-oświatowych udała się na pobliski cmentarz przy ul. Peowiaków w Zamościu, gdzie osadzeni przy mogiłach walczących o wolną Polskę wykonali prace porządkowe. Następnie grupa skazanych udała się pod pomniki Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich przy ul. Partyzantów w Zamościu. Gdzie skazani również wykonali prace porządkowe i wysłuchali okolicznościowych mini referatów na temat walk na Zamojszczyźnie w czasie II wojny światowej. Celem akcji było uporządkowanie alejek cmentarza, usuwanie pozostawionych śmieci oraz liści, miała ona również inny cel. Była nim świadomość współuczestniczenia w przygotowaniach do jednego z ważniejszych w naszej kulturze świąt. Realizowane prace porządkowe w ramach akcji mają charakter resocjalizacyjny. Jest to doskonały pomysł na skuteczną readaptacją społeczną osób pozbawionych wolności.

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: kpr. Jakub Główka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej