Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zamościu wzięli udział w Pikniku w Tomaszowie Lubelskim, który został zorganizowany z inicjatywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Udział funkcjonariuszy miał na celu promocję Służby Więziennej jako formacji mundurowej realizującej zadania w strukturze Ministerstwa Sprawiedliwości. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi procedurami wstąpienia do służby. Nasz udział był również okazją do podkreślenia istotnej roli jaką pełni Służba Więzienna w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu w szczególności poprzez izolację sprawców przestępstw oraz prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych.

 

Promocja Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Udział w wydarzeniu był także okazją do zapoznania uczestników z ofertą studiów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, która umożliwia zdobycie wykształcenia wyższego, a także daje gwarancję zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.

Nasze stoisko promocyjno - rekrutacyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających piknik. Zarówno dorośli, jak i dzieci mogli znaleźć coś dla siebie. Dla dzieci przygotowano różnego rodzaju gry i zabawy. Dorośli i młodzież mieli okazję poznać stosowane przez Służbę Więzienną środki ochrony. Do obejrzenia dostępny był również samochód konwojowy do transportu osadzonych. Była to jedna z nielicznych, o ile nie jedyna, możliwość zobaczenia takiego samochodu od wewnątrz. Prezentacja została bardzo dobrze przyjęta przez uczestników pikniku.

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: kpr. Paweł Kaczor

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej