Radiowęzeł i radio to bardzo ważny element więziennego życia. Nie od dziś wiadomo, iż w każdej jednostce penitencjarnej radiowęzeł i radio stanowi główny nośnik informacji. To głos, który dociera do wszystkich osadzonych.

Więzienny radiowęzeł

To zespół urządzeń obsługiwany przez pracownika do przekazywania programów radiowych nadawanych przewodowo do większej liczby odbiorców - osadzonych. Podstawowym wyposażeniem stacji radiowęzła jest wzmacniacz. Sygnał radiowy z rozgłośni centralnej jest dostarczany do radiowęzła przy pomocy linii telefonicznej. W przypadku realizacji programu w skład wyposażenia wchodziły dodatkowo: mikrofon i odtwarzacz CD. Do odbioru audycji z radiowęzła służą głośniki zamontowane w celach mieszkalnych. W zamojskim radiowęźle zatrudniony jest jeden osadzony, który został dobrany na to stanowisko w sposób niezwykle staranny, ponieważ informacja ma ogromną moc. Przez radiowęzeł ogłaszane są komunikaty dotyczące życia więziennego, pogadanki, listy przebojów, programy edukacyjne, konkursy a także najważniejsze przepisy dotyczące odbywania kary pozbawienia wolności. Wszystkie komunikaty i treści przygotowane przez skazanego sprawdzane są przez wychowawcę ds. kulturalno-oświatowych.

 

Dzięki uczestnictwu w tworzeniu programów osadzeni uczą się współpracować ze sobą, zdobywają nowe umiejętności, które mogą być przydatne po opuszczeniu murów jednostki penitencjarnej. Praca w radiowęźle daje im możliwość samorealizacji, poczucie spełnienia oraz świadomość, że są potrzebni. Doskonale zdają sobie sprawę, że to co tworzą usłyszą inni, dlatego dokładają wszelkich starań, aby przekazywane informacje były rzetelne i zrozumiałe.

 

Święto radia

 

Światowy Dzień Radia obchodzony jest od 2012 roku. Ma na celu zwrócić uwagę na znaczenie radia jako środka komunikacji na świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, gdzie stacje radiowe wykorzystują nowe technologie, jak i w krajach rozwijających się, gdzie radio stymuluje rozwój społeczeństwa.

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki, mł. chor. Mateusz Synowiec

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej