W ostatnich miesiącach funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej odwiedzają szkoły ponadpodstawowe, a także uczestniczą w wydarzeniach plenerowych Zamościa i Zamojszczyzny. Celem wizyt jest przybliżenie uczestnikom spotkań zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej.

Spotkania z młodzieżą

Spotkania z uczniami mają na celu kształtowanie wśród młodzieży aktywnych postaw w planowaniu kariery zawodowej na lokalnym rynku pracy. Podczas spotkań omawiane są między innymi, zagadnienia dotyczące specyfiki oraz zadania Służby Więziennej, a także wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji. Praca w Służbie Więziennej niesie za sobą szereg korzyści m.in. szeroką ścieżkę kariery zawodowej, bezpłatne szkolenia specjalistyczne, możliwość pełnienia służby w korpusach dostosowanych do posiadanych kwalifikacji, oraz wykształcenia.  Przedstawiona została również możliwość podjęcia nauki w Szkole Wyższej Wymiary Sprawiedliwości w Warszawie.

Podczas każdego ze spotkań zainteresowani uczniowie otrzymują ulotki dotyczące prowadzonego naboru. W gablotach ogłoszeniowych rozwieszane są tematyczne plakaty dotyczące rekrutacji do Służby Więziennej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się problematyka dotycząca zarobków, awansów służbowych, świadczeń socjalnych funkcjonariuszy a także uzbrojenia znajdującego się na wyposażeniu aresztów śledczych i zakładów karnych.

 

Rekrutacja

Dotychczas rekrutacja była prowadzona między innymi: w szkołach ponadgimnazjalnych Zamościa i Zamojszczyzny, Szkołach Wyższych zlokalizowanych w Zamościu, Imprezach plenerowych organizowanych na terenie miasta, a także podczas gminnych imprez okolicznościowych.

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki, st. szer. Mateusz Synowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej