W zamojskiej jednostce penitencjarnej rozpoczęto prace inwestycyjne, dotyczące rozbudowy budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki funduszom z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rozpoczęta w Zakładzie Karnym w Zamościu inwestycja, poprawi warunki bezpieczeństwa zamojskiej jednostki, jak i jej funkcjonalności. Wpłynie również na poprawę warunków odbywania kary przez skazanych, odbywających wyroki w zamojskim zakładzie karnym. Dzięki rozbudowie pozyskane zostaną nowe miejsca zakwaterowania osadzonych. Powstający budynek podniesie także komfort pracy więziennego personelu. Znajdą się tam między innymi pomieszczenia dla służby zdrowia, działu penitencjarnego, ochrony i kwatermistrzowskiego, a także nowe pomieszczenie gdzie zostanie zlokalizowane kolejne archiwum zakładowe.

 

Prace rozpoczęto już w grudniu, opierały się one głównie na zabezpieczeniu terenu budowy, wykonywano także prace ziemne związane z infrastrukturą sanitarną, elektryczną, a także prace dotyczące usunięcia obecnych przeszkód architektonicznych. Obecnie po wylaniu fundamentów kontynuowane są prace dotyczące podbudowy płyty budynku a także jej izolacji.

 

Swój udział w budowie nowego budynku mają także skazani z zamojskiego zakładu karnego. Są oni zatrudnieni odpłatnie przy budowie obiektu na podstawie skierowania do pracy. Są to przede wszystkim fachowcy z dziedziny budownictwa, którzy nabywają przy tym praktycznych umiejętności i zawodowego przygotowania.

 

Autor/Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej