14 listopada 2023 roku w Zakładzie Karnym w Zamościu odbył się szósty finał Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Józef Piłsudski – ocalić od zapomnienia

Cel konkursu – ocalić od zapomnienia

Celem każdej edycji konkursu jest popularyzacja wśród osób pozbawionych wolności i uczniów szkół ponadpodstawowych postaci i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego roli      w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości, pogłębienie wiedzy na temat II Rzeczypospolitej, kształtowanie postaw patriotycznych oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej. Ponadto konkurs ma na celu szeroko pojętą resocjalizację, odbywającą się przez obcowanie ze sztuką.

 

„Kto nie szanuje i nie ceni przeszłości, ten nie jest godzien teraźniejszości ani prawa do przyszłości”

Udział w konkursie mogły wziąć osoby pozbawione wolności, odbywające karę w jednostkach penitencjarnych na terenie Polski oraz młodzież szkół ponadpodstawowych. Warunkiem uczestnictwa było przesłanie pracy konkursowej własnego autorstwa. Do udziału w tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 20 prac konkursowych z całej Polski, wykonane w różnorodnych formach i technikach. Począwszy od szkiców w ołówku, poprzez obrazy olejne, wyszywanki na filcu oraz rzeźby.

Jury w składzie: Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość, Dyrektor Muzeum Zamojskiego, przedstawiciel Związku Piłsudczyków RP oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu płk Jacek Zwierzchowski nagrodziło sześć prac. Kryteriami oceny była między innymi estetyka, oryginalność oraz pracochłonność wykonania. Zgodnie z regulaminem konkursu wyłoniono trzy najlepsze prace, kolejne trzy zostały wyróżnione. Pierwsze miejsce zajął osadzony przebywający w Zakładzie Karnym w Zamościu. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas wystawy w kompleksie kulturalno-oświatowym zamojskiej jednostki penitencjarnej w dniach 20-26 listopada 2023 roku.

 

Laureatami tegorocznej edycji zostali:

I miejsce – skazany z Zakładu Karnego w Zamościu,

II miejsce – skazani z Zakładu Karnego w Barczewie,

III miejsce – skazany  z Zakładu Karnego w Zamościu,

 

Wszystkie nagrody rzeczowe zostaną niezwłocznie przesłane do laureatów konkursu.


Patronat i współorganizatorzy:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej,

Prezydent Miasta Zamość,

Związek Piłsudczyków RP,


Organizatorem Konkursu był Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i już zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu, która rozpocznie się w czerwcu 2024 roku.


Autor/Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej