Pomimo trwającej pandemii i reżimu sanitarnego na przełomie maja i czerwca bieżącego roku skazani odbywający karę w zamojskiej jednostce penitencjarnej, mieli możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, poprzez uczestnictwo w kursie zawodowym o specjalności - zagospodarowanie terenów zielonych.

Program kursu, realizowany był jako dwa bloki tematyczne, mające na celu uzyskanie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu. Niezwykle istotne były również zajęcia z aktywizacji zawodowej, w trakcie których osadzeni mieli szansę rozwinąć umiejętności komunikacyjne i interpersonalne oraz poznać metody sprawnego poruszania się po rynku pracy.

Większość osób pozbawionych wolności cechuje niski poziom wykształcenia, długoletnie bezrobocie, w połączeniu z wieloletnimi wyrokami powoduje ogromne trudności w odnalezieniu się na rynku pracy po odbyciu kary. To prowadzi najczęściej do szybkiego powrotu na drogę przestępstwa.

Zdobycie nowych kwalifikacji jest szansą na znalezienie pracy po zakończeniu kary. Praca sama w sobie ma ogromną wartość resocjalizacyjną i może pomóc podjąć decyzję w dokonywaniu wyboru nowej drogi życiowej, wolnej od zachowań niezgodnych z prawem. Zorganizowany kurs miał w dużej mierze przygotować skazanych do pracy po opuszczeniu zakładu karnego, jest także odpowiedzią na zapotrzebowanie wolnościowego rynku pracy. Obecnie osoby, które znają się na pielęgnowaniu roślin ozdobnych w ogrodach lub projektowaniu ogrodów są bardzo poszukiwane.

Promocja zatrudnienia i uzyskiwania nowych umiejętności zawodowych jest cyklicznym oddziaływaniem personelu więziennego na skazanych. Zdobycie nowej pracy po zakończeniu kary daje szansę na zmianę dotychczasowego życia.

 

Autor/zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej