W ramach udziału w ogólnopolskiej akcji na rzecz ochrony środowiska: „Sprzątanie Świata – Polska” skazani z zamojskiego zakładu karnego również sprzątali świat.

Celem corocznej akcji ekologicznej było budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. „Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska, promowanie nie śmiecenia i edukacja odpadowa. To również inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Osadzeni przebywający w tutejszej jednostce penitencjarnej wyruszyli w teren, wyposażeni w rękawice ochronne i worki na śmieci, by posprzątać "nasz" kawałek świata. Porządkowali tereny zielone, przyległe do zakładu karnego przy ul. Hrubieszowskiej. Dzięki akcji zebrano kilkanaście worków przeróżnych śmieci takich jak: papiery, reklamówki, butelki, puszki itp.


Działaniom tym towarzyszyła gama innych aktywności proekologicznych realizowanych przez osadzonych na terenie zakładu karnego. Organizowane są cykliczne selektywne zbiórki odpadów między innymi plastikowych nakrętek, makulatury i szkła. O wszystkich pożądanych zachowań mających na celu ochronę środowiska osadzeni mogli dowiedzieć się także z gazetek tematycznych, broszury. Szczególnie zainteresowani mogli sprawdzić swoją wiedzę, biorąc udział w konkursie wiedzy ekologicznej, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród pensjonariuszy zamojskiego więzienia. Dzięki wszystkim zorganizowanym działaniom osadzeni mogli poszerzyć swoją wiedzę ekologiczną. Mamy nadzieje, że edukacja ekologiczna zaowocuje w przyszłości wykształceniem u osadzonych przyzwyczajeń mających na celu poprawę jakości życia społeczności w zgodzie z przyrodą.

 

 

Autor:  kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki, mł chor. Mateusz Synowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej