W dniach 02-03 września br. w zamojskiej jednostce penitencjarnej odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy Służby Więziennej z zakresu przysposobienia wojskowego. Zajęcia realizowane były na terenie jednostki wojskowej i poligonie w Sitańcu Wolica.

Szkolenie wojskowe stanowi realizację porozumienia zawartego w dniu 30 września 2022 roku przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia współdziałania i współpracy pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej i Służbą Więzienną. Jest ono elementem Strategii Bezpieczeństwa Narodowego określającej potrzebę tworzenia systemu obrony powszechnej, stanowiącej kompleksową odporność państwa na zagrożenia niemilitarne i militarne.

Szkolenie

W trakcie szkolenia, żołnierze WOT omówili m. in. zasady udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych (medycyna pola walki) sposoby identyfikacji zagrożeń militarnych i niemilitarnych, podstawowe informacje dotyczące zasady działania i posługiwania się karabinem Grot. Ponadto szkolenie obejmowało wybrane aspekty dotyczące taktyki,  przetrwania na terenach leśnych, zasady ochrony obiektów i osób oraz poruszanie się po terenie z wykorzystaniem map topograficznych i kompasu.

 

Autor/Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej