Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Zamościu przekazał Dyrektorowi Zakładu Karnego w Zamościu 400 maseczek ochronnych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zamojskiej jednostki.

Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Zamościu w dniu 20 maja 2020 r. przekazał na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu ppłk. Jacka Zwierzchowskiego 400 maseczek ochronnych, które zostaną przeznaczone dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zakładu Karnego w Zamościu.

Maseczki ochronne w ilości po dwie sztuki dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników jednostki zostały uszyte przez osadzonych z Zakładu Karnego w Hrubieszowie w ramach akcji „Maseczka dla każdego funkcjonariusza i pracownika SW” organizowanej przez Zarząd Główny NSZZFiPW. 

W imieniu zakładowej organizacji związkowej NSZZFiPW partię maseczek przekazał przewodniczący mjr Radosław Szewc

 

Autor, zdjęcia: mjr Maciej Baniak


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej