W dniu 22 grudnia 2022r. uroczyście oddano do użytku inwestycję dotyczącą rozbudowy budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym w Zakładzie Karnym w Zamościu. Inwestycja została zrealizowana dzięki funduszom z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wydarzenie otwarcia rozbudowanego budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym w Zakładzie Karnym w Zamościu, poprzedziło uroczyste spotkanie kadry kierowniczej, a także funkcjonariuszy i pracowników Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które odbyło się w czwartek, 22 grudnia 2022 roku, w sali konferencyjno- dydaktycznej Aresztu Śledczego w Lublinie. Udział w spotkaniu wzięli: Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, płk Cyprian Bas Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie wraz z dyrektorami jednostek podległych, a także księża kapelani Aresztu Śledczego w Lublinie.

W uroczystości otwarcia nowego obiektu, w Zakładzie Karnym w Zamościu uczestniczyli: Wiceminister Sprawiedliwości dr. Marcin Romanowski, Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Krzysztof Stefanowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Cyprian Bas, mjr. Tomasz Zając Dyrektor Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego CZSW, oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu płk Jacek Zwierzchowski.

 

Symbolicznego poświęcenia budynku dokonali kapelani Zakładu Karnego w Zamościu ks. Tomasz Źwiernik i ks. Witold Charkiewicz.

 

Dzięki wdrożeniu programu modernizacji Służby Więziennej Zakład Karny w Zamościu wzbogacił się o nowy budynek o łącznej powierzchni 322 m2. Realizacja inwestycji przyczyni się istotnie do poprawy warunków pełnienia służby funkcjonariuszy zamojskiej jednostki penitencjarnej, oraz jej funkcjonalności i bezpieczeństwa. W nowym budynku znajdą się między innymi pomieszczenia dla służby zdrowia, działu penitencjarnego, ochrony i kwatermistrzowskiego, a także nowe  archiwum zakładowe. Szacunkowa wartość zrealizowanej w ciągu jednego roku inwestycji to około 2 miliony złotych.

 

Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu budynku goście udali się na zwiedzanie nowych pomieszczeń budynku. Historię Zakładu Karnego w Zamościu na przestrzeni stulecia zaprezentował dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu, który również oprowadził gości po jednostce.

Wizyta Wiceministra Sprawiedliwości dr. Marcina Romanowskiego stała się również okazją do uczestniczenia Pana Wiceministra oraz Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. Krzysztofa Stefanowskiego i Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie płk. Cypriana Bas w spotkaniu wigilijnych z funkcjonariuszami i pracownikami zamojskiej jednostki. Podczas spotkania Pan Wiceminister, złożył załodze zakładu karnego, serdeczne życzenia radosnych i spędzonych w rodzinnym gronie Świąt Bożego Narodzenia. Życzenia zamojskiej kadrze penitencjarnej złożył również, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie. Wymienieni goście gratulowali także wszystkim obecnym wspaniałego nowego budynku, dzięki któremu pracujący w zamojskiej jednostce penitencjarnej będą mogli wykonywać swe odpowiedzialne obowiązki w lepszych zmienionych warunkach w atmosferze wygody i komfortu.

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: mł.chor. Paweł Bednarczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej