Edukacja jest najważniejszym obowiązkiem dla dzieci oraz młodzieży. W związku z realizowanym projektem „W SŁUŻBIE PRAWU”, funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej w okresie od 03.04 do 23.04 odwiedzili dwie szkoły podstawowe oraz gościli pięć szkół ponadpodstawowych.

Na spotkaniach zostaje poruszona tematyka przestępstw wśród dzieci oraz młodzieży, specyfika pracy w Służbie Więziennej oraz promocja Szkoły Wyżej Wymiaru Sprawiedliwości. Tematy poruszane na zajęciach, niejednokrotnie budzą wśród słuchaczy wielkie zaskoczenie, ponieważ młodzież nie zna konsekwencji łamania prawa. Często ich wiedza jest znikoma, lub błędna, bagatelizują konsekwencje prawne, które mogą dotknąć ich nawet za drobne przewinienia. Zainteresowanie zajęciami w placówkach oświatowych jest bardzo duże, dzięki czemu możemy wyedukować dużą liczbę uczniów. W najbliższym czasie, planowane są odwiedziny kolejnych szkół oraz ku naszemu zadowoleniu, gościć będziemy uczniów z najbliższej okolicy.

 

Młodzież z braku wiedzy, niestety coraz częściej łamie prawo, a konsekwencje tych zachowań mogą zniszczyć ich przyszłą karierę a jednocześnie marzenia. Liczymy na dalsze spotkania, gdyż brak wiedzy, nie zwalnia od odpowiedzialności za swoje czyny.

 

Autor: mł. chor. Mateusz Synowiec

Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki/ppor. Rafał Żołopa/mł. chor. Mateusz Synowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej