16 czerwca br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu kpt. Piotr Grabczak oraz przedstawiciel zamojskiej firmy Renowator zajmującej się mechaniką pojazdów, podpisali porozumienie. Współpraca pozwoli na zatrudnienie grupy skazanych na rzecz przedsiębiorstwa.

Przy podjętych przez jednostkę działaniach, które mają na celu zwiększenie zatrudnienia, liczy się każdy nowy pracodawca. Zatrudnienie jest niewątpliwie jedną z najważniejszych form oddziaływania na osoby pozbawione wolności, która umożliwia osiągnięcie pożądanych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych, jak również sprzyja kształtowaniu w skazanych społecznie pożądanych postaw.

 

Autor/Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej