Zakład Karny w Zamościu podpisał list intencyjny o wzajemnej współpracy z Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Sygnatariuszami porozumienia byli Wiceminister Sprawiedliwości Pan Marcin Romanowski, . Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk. Cyprian Bas, Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa Pan Jan Kostrzewa oraz gospodarz uroczystości Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu płk Jacek Zwierzchowski.

Nawiązanie współpracy pomiędzy Centrum Cyberbezpieczeństwa a Zakładem Karnym w Zamościu przyczyni się z pewnością do podniesienia świadomości cyber zagrożeń wśród załogi zakładu karnego jakie niesie za sobą praca na urządzeniach sieciowych. A także przeciwdziałaniu najpopularniejszym zagrożeniom sieciowym. Mówił podczas spotkania Pan Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Zabierając głos Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu płk Jacek Zwierzchowski przypomniał, że w ubiegłym roku w zamojskiej jednostce penitencjarnej zostało zorganizowane szkolenie dla funkcjonariuszy administracji zakładu karnego z zakresu cyberbezpieczeństwa. Szkolenie prowadził Pan Jan Kostrzewa, Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu podczas, którego w prosty i zrozumiały sposób poruszana była między innymi tematyka bezpieczeństwa plików i haseł, najpopularniejszych zagrożeń sieciowych oraz najważniejszych zasad ochrony przed nimi. W imieniu podległych jednostek penitencjarnych za dotychczasową współpracę podziękował dyrektorowi Janowi Kostrzewie, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk. Cyprian Bas.

Liczymy w dalszym ciągu na owocną współprace w zakresie podnoszenia świadomości cyber zagrożeń wśród funkcjonariuszy lubelskich jednostek penitencjarnych.

 

Autor/Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej