Z inicjatywy z-cy kierownika Działu Ochrony st. chor. Krzysztofa Kordasa, w dniu 20.03.2024 r. na terenie strzelnicy Lubańskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego „Baskila” odbyły się ćwiczenia ...

... Nieetatowej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej Zakładu Karnego w Zarębie.

Realizacja szkolenia odbyła się na podstawie Zarządzenia nr 32/18 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Funkcjonariusze wzięli udział w dynamicznym szkoleniu strzeleckim przy wykorzystaniu strzelby kal. 12 Mossberg. Podczas ćwiczeń funkcjonariusze byli oceniani nie tylko za celność podczas strzelania, ale również sprawność oraz kondycję fizyczną.

Praktyczne szkolenia strzeleckie są nieodzownym elementem, który podnosi sprawność funkcjonariuszy Służby Więziennej przygotowując ich prawidłowego funkcjonowania podczas pełnienia służby. Zadaniem takich szkoleń jest przygotowanie do działania osoby uprawnionej w sytuacjach zagrożenia życia funkcjonariusza lub innych osób. W trakcie szkolenia funkcjonariusz nabywa niezbędnego doświadczenia w obsłudze i użyciu broni palnej. Nabywana wiedza podczas trwania tego typu szkoleń strzeleckich ma również za zadanie utrwalić funkcjonariuszom zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

Należy przypomnieć i podkreślić, że Służba Więzienna jest formacją uzbrojoną, dlatego niezmiernie istotne jest wyszkolenie funkcjonariuszy oraz podnoszenie ich umiejętności w zakresie posługiwania się bronią palną w różnych sytuacjach.


tekst: zespół prasowy

zdjęcia: zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej