W dniach 27 - 28.09.2022 r. na terenie strzelnicy Lubańskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego „Baskila” odbyło się szkolenie strzeleckie uzupełniające dla funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zarębie

Realizacja szkolenia odbyła się na podstawie Zarządzenia nr 32/18 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Uczestnicy szkolenia przystąpili do programowego strzelania z 9 mm pistoletu P - 99 Walther, 9 mm pistoletu maszynowego PM 06, strzelby kal. 12 Mossberg oraz 40 mm wyrzutnika pocisków obezwładniających.
Wyszkolenie strzeleckie funkcjonariuszy służb mundurowych pełni specyficzną rolę w realiach ich funkcjonowania podczas pełnienia służby.  Podkreślana jest jego waga jako przygotowanie do działania w sytuacjach zagrożenia życia funkcjonariusza lub innych osób. W trakcie organizowanych szkoleń uwydatniany jest ostateczny charakter tego środka. Wiedza i umiejętności z zakresu wyszkolenia strzeleckiego nie służą więc tylko do opanowania podstaw strzelania, ale do systemu pracy z bronią palną, który obejmuje całość zadań i poszczególnych czynności wykonywanych w związku z jej posiadaniem.

Należy przypomnieć i podkreślić, że Służba Więzienna jest formacją uzbrojoną, dlatego niezmiernie istotne jest wyszkolenie funkcjonariuszy oraz podnoszenie ich umiejętności  w zakresie posługiwania się bronią palną w różnych sytuacjach.

 

Tekst: zespół prasowy
Zdjęcia: zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej