Podlaskie Centrum Radiowe oraz Amicus Media we współpracy z Fundacją „Sławek” realizuje profilaktyczny projekt „UWOLNIENI” - promujący zdrowy styl życia - bez uzależnień, w ramach którego to projektu odbyło się spotkanie z osadzonymi.

W ramach programu realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz z inicjatywy księdza kapelana Artura Węgla, w dniu 15 września 2019 w Zakładzie Karnym w Zarębie odbyło się spotkanie osadzonych z Pawłem Cwynarem. Były gangster, wielokrotny recydywista, więzień szczególnie niebezpieczny, który za kratami spędził łącznie kilkanaście lat na pewnym etapie swojego życia przeszedł przemianę. Obecnie swoim życiem mimo trudnej przeszłości daje świadectwo, że można żyć godnie, uczciwie i trzeźwo. W ramach spotkania zostały poruszone różne zagadnienia, m.in. co skłania młodych ludzi do uzależnień, agresji, przestępczości oraz trudności z jakimi borykają się osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne. Spotkanie wywarło duże wrażenie i pozytywny wpływ na skazanych, którzy brali w nim udział. Świadectwem autentyczności przemiany, która w nim nastąpiła i o którą może walczyć każdy był fakt, iż kilku osadzonych rozpoznało Pawła Cwynara jako współosadzonego z poprzednich pobytów w jednostkach penitencjarnych. Rozmowa była niezwykle budująca, dała światło nadziei i stała się motywacją do zmian ryzykownego stylu życia.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej