Z inicjatywy z-cy kierownika Działu Ochrony st. chor. Krzysztofa Kordasa, odbyło się w dniu 04.03.2024 roku szkolenie funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zarębie oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały na terenie Zakładu Karnego w Zarębie w porozumieniu z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Głównym celem szkolenia było wykorzystanie psów służbowych specjalizujących się w wykrywaniu substancji psychoaktywnych. Kontroli poddano pawilony mieszkalne w których zakwaterowani są skazani odbywający karę pozbawienia wolności w naszej jednostce penitencjarnej oraz pomieszczeń w których czasowo przebywają osadzeni. W trakcie kontroli nie zostały ujawnione żadne substancje niedozwolone. Ten wynik jest zasługą ciężkiej pracy naszych funkcjonariuszy oraz prowadzonych nieprzerwanie czynności profilaktycznych.

Dziękujemy funkcjonariuszom Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu za wspólnie przeprowadzone ćwiczenia i liczymy na dalszą współpracę, która ma na celu zniwelowanie prób przeniknięć na teren naszej jednostki penitencjarnej substancji psychoaktywnych. Tego typu forma współpracy ma również na celu uświadamianie osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Zarębie, że Służba Więzienna jest nieugięta w walce z narkotykami.


 

 

Tekst: zespół prasowy

Zdjęcia: zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej