W ramach współpracy z uczelniami wyższymi oraz kadrą akademicką na terenie Zakładu Karnego w Zarębie realizowane są wizyty studyjne. Tym razem jednostkę zwiedzili w ramach takiej wizyty ks. dr Tomasz Metelica ...

...  oraz studenci Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

Uczestnicy byli zainteresowani funkcjonowaniem duszpasterstwa w Zakładzie Karnym oraz pracą jaką na co dzień wykonuje nasz kapelan więzienny ks. Artur Węgiel.  Co oczywiste, wiele uwagi zostało poświęcone działalności resocjalizacyjnej, nawracaniu człowieka, kierowaniu go na drogę prawa oraz współpracy z organizacjami pożytku publicznego i przedstawicielami duchowieństwa.

Dyrektor Zakładu Karnego w Zarębie mjr Mateusz Jaraczewski opowiedział, jaką na co dzień pracę wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej, jak wygląda jednostka penitencjarna oraz jaką jeszcze działalnością na rzecz społeczeństwa zajmuje się nasza formacja.

Spotkanie uświadomiło, że pomimo tego, że Kościół po obu stronach muru więziennego jest różnie postrzegany, to przede wszystkim jest jeden i zmaga się z podobnymi problemami. Obie strony wyraziły chęć i potrzebę organizowania podobnych spotkań, mających na celu troskę o Kościół i rozwój człowieczeństwa w naszych środowiskach.

Tekst: zespół prasowy

Zdjęcia: zespół prasowy

Tekst alternatywny: Dziewięciu mężczyzn w tym jeden w mundurze pozujący do zdjęcia w kaplicy więziennej. Rozmiar: 353.8 kB
Tekst alternatywny: Młodzi mężczyźni siedzący na ławkach w kaplicy więziennej słuchający kapelana oraz dyrektora zakładu karnego. Rozmiar: 264.3 kB
Tekst alternatywny: Ośmiu mężczyzn stojących za kratą więzienną. Rozmiar: 334.9 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej