Z dniem 31.01.2023 roku na zaopatrzenie emerytalne przeszedł kpt Robert Bator-Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Kpt. Robert Bator swoją służbę rozpoczął w dniu 1 sierpnia 1997 roku jako strażnik działu ochrony Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie. W dniu 17 kwietnia 1998 roku został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Areszcie Śledczym w Radomiu, w którym przez 19 kolejnych lat awansował kolejno na stanowisko oddziałowego, zastępcy dowódcy zmiany oraz dowódcę zmiany. Swoją służbę w Zakładzie Karnym w Żytkowicach rozpoczął w dniu 1 czerwca 2017 roku, gdzie wkrótce został mianowany na stanowisko zastępcy kierownika działu ochrony, a następnie w lutym 2019 roku na stanowisko kierownika działu ochrony. W dniu 18 czerwca 2021 roku został  powołany  na stanowisko zastępcy dyrektora.
W czasie swojej 25,5 letniej służby w Służbie Więziennej został odznaczony brązowym medalem „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz „Odznaką 100-lecia polskiego więziennictwa”.
Dziś, 31 stycznia 2023 roku, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne, żegnamy kpt. Roberta Batora - zastępcę dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach, człowieka, dla którego służba była pasją i powołaniem. Dyrektora najlepiej opiszą słowa Konfucjusza: “Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu".


Załoga Zakładu Karnego w Żytkowicach dziękuje za wkład w funkcjonowanie zarówno całej formacji jak i  naszej jednostki oraz życzy wiele uśmiechu i siły w realizacji nowych planów i marzeń.
 

Tekst oraz zdjęcia st.szer. Maria Adamczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej