W ramach kształtowania postaw patriotycznych w Zakładzie Karnym w Żytkowicach odbyła się prelekcja historyczna bitwy pod Anielinem i Laskami.

Pamięć o historii

 W dniu 21 listopada br. Zakład Karny w Żytkowicach odwiedzili członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Radom, którzy wygłosili prelekcję na temat bitwy pod Anielinem i Laskami oraz opowiadali jak powstało Mauzoleum Legionów Polskich w Żytkowicach. Spotkania mają wymiar edukacji historycznej, niezmiernie istotnej w kształtowaniu obywatelskich i patriotycznych postaw wśród skazanych. To także okazja do refleksji nad znaczeniem niepodległości Polski i ceną, jaką za nią zapłacili nasi przodkowie, walcząc o wolność dla nas wszystkich.

Warto pamiętać i organizować tego rodzaju spotkania, aby odbyć cenną lekcję historii i przypomnieć sobie, jak ważne było to wydarzenie. To dzięki takim bitwom Polscy Legioniści utorowali nam drogę do wolności.

Zakład Karny w Żytkowicach sprawuje opiekę nad miejscami pamięci w ramach programu edukacji historycznej. Stała opieka nad Mauzoleum Legionistów przyczynia się do godnego upamiętnienia krwi przelanej za wolność Ojczyzny.

 

 

Tekst oraz zdjęcia: por. Paweł Wójcik

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej