W ramach zajęć kulturalno–oświatowych organizowanych dla skazanych, odbyło się zwiedzanie Skansenu Wsi Radomskiej.

W dniu 09.04.2024 r. skazani z Zakładu Karnego w Żytkowicach mieli okazję zwiedzać Muzeum Wsi Radomskiej, które prezentuje kulturę oraz budownictwo regionu radomskiego ubiegłego wieku. Przewodnik oprowadzający nas po muzeum pokazywał starą architekturę; kościołów, domów, zagród wiejskich, które mogliśmy obejrzeć także wewnątrz wraz z tradycyjnym wyposażeniem w sprzęt gospodarstwa domowego. Muzeum Wsi Radomskiej powstało 31 grudnia 1976 r. w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego dawnej ludności zamieszkującej region radomski.

Wizyty osadzonych w miejscach ukazujących życie naszych przodków, to doskonała okazja do poznania tradycji i kultury Polskiego Narodu. Skazani byli bardzo zainteresowani poruszaną tematyką, o czym świadczyły dziesiątki zadawanych przez nich pytań. Celem przeprowadzonych zajęć poza murami jednostki jest między innymi, kształtowanie u skazanych szacunku do kultury i tradycji. Prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych.

 

Tekst oraz zdjęcia: kpt. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej