W Zakładzie Karnym w Żytkowicach w dniu 14 lutego br. odbyła się narada wiceministra sprawiedliwości Marii Ejchart z przedstawicielami Sądu Okręgowego w Radomiu oraz kierownictwem Służby Więziennej okręgu lubelskiego oraz warszawskiego.

Na zaproszenie Przewodniczącego III Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Radomiu sędziego Marcina Kobylskiego, wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart wzięła udział w naradzie z kierownictwem Służby Więziennej. Gospodarzami spotkania byli Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie- płk Piotr Burak oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach- mjr Robert Wilczyński. W naradzie wzięli udział Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie- płk Zbigniew Brzostek, Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu- por. Łukasz Minda, Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu- ppłk Robert Piwko oraz Sędziowie Sądu Okręgowego w Radomiu- sędzia Marta Łobodzińska oraz sędzia Jerzy Kosiela.

Spotkanie poświęcone było współpracy Służby Więziennej z sądami. Miało na celu wymianę doświadczeń, informacji i uwag w zakresie działalności penitencjarnej oraz służyło wypracowaniu skutecznych praktyk wzajemnej współpracy.

 Wiceminister Ejchart uczestniczyła również w wizytacji dwóch jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego: Aresztu Śledczego w Radomiu i Zakładu Karnego w Żytkowicach.

 


 

Zdjęcia oraz tekst kpt. Paweł Wójcik

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej