“Więzienie- stracony czas” Służba Więzienna po raz kolejny realizuje program profilaktyczny dla młodzieży szkolnej.

W dniu 26 lutego 2024 roku, po raz kolejny zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno-profilaktyczne w ramach projektu : „Więzienie – stracony czas”. Tym razem skierowane były one do najstarszych klas Szkoły Podstawowej nr 2 w Kazimierzu Dolnym.

Program profilaktyczno - edukacyjny "Więzienie- Stracony Czas" realizowany jest od 2012 roku. Jego celem jest zapobieganie przestępczości wśród młodzieży poprzez ukazanie młodym ludziom konsekwencji swoich wyborów życiowych. Ważną część realizacji programu stanowi projekcja filmu, będącego wspólnym dziełem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.  

Uczniowie po projekcji filmu uczestniczyli w dyskusji, dzielili się refleksjami na temat zaprezentowanego materiału.

Służba Więzienna nie tylko chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, ale także działa prewencyjnie w obszarze przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży szkolnej. Organizując takie spotkania, mamy możliwość wpłynąć na świadomość młodzieży w zakresie konsekwencji negatywnego zachowania.

tekst, zdjecie st. szer. Adamczyk Maria

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej