W Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Zakładzie Karnym we Włocławku rozpoczął się nowy rok szkolny 2023/2024.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego po którym  mjr. Edyta Marecka – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku w słowach skierowanych do grona pedagogicznego i słuchaczy, życzyła wszystkim wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji celów oraz powodzenia w zdobywaniu wiedzy i nowych doświadczeń.  

„Drodzy Państwo przed Wami nowy rok szkolny, rok który będzie obfitował w wiele wyzwań i wyrzeczeń, ale wierzę, że dzięki zaangażowaniu, solidności i konsekwencji będzie to rok wielu sukcesów, satysfakcji z wykonanej pracy oraz poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Wszystkim Państwu życzę dużo radości z dzielenia się wiedzą i zdobywania jej oraz powodzenia w realizacji postawionych sobie celów.” – powiedziała mjr Edyta Marecka Zastęcpa Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku.

 

Dorota Masłowska – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 zwróciła się do przybyłych słowami:

„Szanowni Państwo przed zakwalifikowaniem się do szkoły musieliście złożyć prośbę, przez którą świadomie nałożyliście na siebie szkolny obowiązek. Gratuluje Wam. Gratuluje tej ważnej, świadomej decyzji, która potwierdza, że jesteście zmotywowani do zmian w swoim życiu, że stawiacie na swój rozwój osobisty. Pamiętajcie, że szkoła to nie tylko nauka to również wychowanie. Czerpcie z wiedzy i doświadczenia Naszej zaangażowanej kadry, ale również bierzcie przykład z waszych nauczycieli pod kątem kultury osobistej oraz kultury słowa. Życzę Wam powodzenia i samych sukcesów w nowym roku szkolnym.” – powiedziała Dorota Masłowska Dyrektor CKU Nr 2.

Szkoła od 1958

1 września 1958 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny w więziennej szkole we włocławskiej jednostce penitencjarnej. Kształcenie rozpoczęło się od nauczania w klasach szkoły podstawowej. Od 1960 roku działalność rozpoczął Uniwersytet Powszechny na poziomie szkoły podstawowej, który obejmował skrócony program i przeznaczony był dla skazanych powyżej 40 roku życia. Rok szkolny 1961/62 był znaczący w rozwoju szkolenia więziennego we włocławskim zakładzie z uwagi na utworzenie Ośrodka Szkolenia Więźniów przy Więzieniu Karnym w Mielęcinie, podlegającego resortowi sprawiedliwości. Przez kolejne lata działalności szkoła systematycznie się rozwijała stawiając na kształcenie zawodowe i ogólne. Dzisiaj rozpoczyna naukę 351 słuchaczy na dziewięciu kierunkach zawodowych i w liceum ogólnokształcącym.   

Nauczanie stanowi szczególnie ważną kwestię w jednostkach penitencjarnych. Edukacja to ważny czynnik readaptacji społecznej. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pozwala skazanym na łatwiejszy powrót do życia w społeczeństwie i przestrzegania porządku prawnego. Zdobycie określonego zawodu ułatwia powrót na rynek pracy, a znalezienie jej, na samodzielne, prawe życie.

 

Tekst/zdjęcie: por. Konrad Górski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej