Na terenie włocławskiej jednostki penitencjarnej odbyły się zajęcia w ramach programów "W SŁUŻBIE PRAWU" i „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”.

Zajęcia o prawie

Zakład Karny we Włocławku odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku. Por. Joanna Filipiak przeprowadziła z młodzieżą zajęcia z zakresu edukacji prawnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencji przestępstw. Uczniowie zostali również zapoznani z topografią jednostki i kluczowymi obiektami jednostki. Kolejnym etapem było przedstawienie uczestnikom zajęć oferty Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie oraz możliwości wstąpienia w szeregi Służby Więziennej.

Broń palna

St. szer. Łukasz Muszyński poprowadził zajęcia związane z edukacją proobronną młodzieży w ramach programu „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”. Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią, z budową i obsługą broni oraz podstawami strzelectwa, a także nauką celowania i zgrywania przyrządów celowniczych. Młodzież podczas zajęć wykazywała duże zainteresowanie, czego dowodem była mnogość pytań dotyczących zagadnień prawnych, ale również pracy w zakładzie karnym i ścieżki kariery zawodowej.

 

Tekst: por. Konrad Górski

Zdjęcia: szer. Agnieszka Pieniążek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej