Nauczyciele przygotowują Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Zakładzie Karnym we Włocławku, do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 trwają intensywne prace w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Nauczyciele nie tylko pogłębiają swoje umiejętności w czasie szkoleń, dbają o wystrój sal dydaktycznych, ale również przygotowują warsztaty i pracownie zajęć praktycznych na powrót słuchaczy. Od 1 września zaplanowano 16 oddziałów: 3 klasy liceum ogólnokształcącego i 13 oddziałów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Łącznie naukę rozpocznie 351 osadzonych, w tym 156 „pierwszoklasistów”.

Kształcenie w formie kursów zorganizowano  w następujących zawodach:

  •  murarz – tynkarz;  
  •  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;  
  •  fryzjer;  
  •  kucharz;
  • piekarz;
  •  elektryk;
  • cukiernik;
  • technik organizacji żywienia;
  • technik budownictwa.

W  maju 2024 roku  słuchacze klasy IV Liceum Ogólnokształcącego przystąpią do egzaminu maturalnego.

Nauczanie w resocjalizacji

Nauczanie jest jedną z głównych form oddziaływania na skazanych. Zdobycie kwalifikacji zawodowych i uzupełnienie wykształcenia stanowią duży atut przy ubieganiu się o pracę po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Kształcenie zawodowe, obejmuje kierunki dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Proces dydaktyczny w CKU Nr 2 w Zakładzie Karnym we Włocławku, które swoją działalność edukacyjną prowadzi już od 65 lat, inspiruje skazanych do podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności.

 

Tekst: Dorota Masłowska/por. Konrad Górski

Zdjęcia: por. Konrad Górski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej