Zakład Karny we Włodawie po raz kolejny wzorem lat poprzednich włączył się w akcję „Narodowego Czytania”, która łączy sympatyków znanych polskich dzieł literatury.

Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. Propaguje czytelnictwo oraz znajomość znanych polskich dzieł literatury, łącząc przy tym miłośników książek i czytania. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. W tym roku w ramach przedsięwzięcia czytano fragmenty powieści "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Służbę Więzienną reprezentował płk Jacek Sankowski – Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie. Fragmenty powieści odczytywane były również przez osadzonych w zakładowym radiowęźle.

opracował: kpt. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej