W 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego oddano hołd powstańcom, którzy polegli w jednym z największych polskich zrywów niepodległościowych.

Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863r. przeciwko Rosji. Trwało do jesieni 1864r. i zgodnie z opinią historyczną w trakcie jego trwania doszło do około 1200 starć zbrojnych, głównie o charakterze partyzanckim. W walkach po stronie polskiej wzięło udział ok. 200 tys. osób. Zryw niepodległościowy zakończył się klęską, następstwem były liczne represje i zsyłki. W trakcie powstania walki toczyły się również na ziemi lubelskiej.

Płk Jacek Sankowski uczestniczył obchodach związanych ze z 160. rocznicą wybuchu powstania styczniowego, które odbyły się na cmentarzu parafialnym we Włodawie i w kaplicy w Suchawie. W Suchawie odprawiona została msza św. w intencji poległych powstańców styczniowych, po czym oddano hołd poległym pod tablicą pamiątkową usytuowaną przy kaplicy w Suchawie. W związku z obchodami do Suchawy przybył Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski oraz Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik. Cześć powstańcom oddali również przedstawiciele lokalnych urzędów, Lasów Państwowych, Policji, Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska Włodawa” oraz okoliczni mieszkańcy.   

opracował: por. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej