Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski podczas spotkania z dziennikarzami w Zakładzie Karnym we Włodawie wskazał na rozwój inwestycyjny Służby Więziennej w ostatnich latach oraz kolejne inwestycje w okręgu lubelskim.

Briefing prasowy

W minioną sobotę w nowo wybudowanym budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie oraz hali produkcyjnej odbyło się spotkanie informacyjne dla mediów, w którym uczestniczył Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, ppłk Piotr Sękowski – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz ppłk Cyprian Bas - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej. Tematem briefingu prasowego były najważniejsze inwestycje Zakładu Karnego ostatnich lat tj. nowy budynek zakwaterowania osadzonych, hala produkcyjna oraz zatrudnienie osób pozbawionych wolności. Wiceminister Sprawiedliwośći dr Marcin Romanowski podkreślił, że aktualnie więziennictwo jest w rozbudowie a w najbliższych latach planowane są kolejne duże inwestycje w jednostkach penitencjarnych na lubelszyźnie takich jak rozbudowa czy inwestycje w fotowoltaikę. Podkreślił również, że zatrudnienie osadzonych to najskuteczniejsza forma resocjalizacji. Następnie uczestników spotkania po hali produkcyjnej oprowadził ppłk Jacek Sankowski - Dyrektor Zakład Karny we Włodawie wraz z prezesem firmy dzierżawiącej teren hali produkcyjnej w towarzystwie mjr. Dariusza Kossyka i mjr. Ewy Szymańskiej – Zastępców Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie.

Nowy budynek zakwaterowania osadzonych

Decyzja o rozbudowie Zakładu Karnego we Włodawie wiązała się z potrzebą utrzymania właściwego poziomu zatrudnienia osadzonych w zakładzie, u lokalnych kontrahentów oraz w nowo powstałym obiekcie - hali produkcyjnej, w której aktualnie zatrudnionych jest blisko 100 osadzonych. Dotychczasowa pojemność jednostki wynosiła 507 miejsc. W wyniku rozbudowy zwiększy się o 258 nowych miejsc zakwaterowania. Tym samym, wynosić będzie 765 miejsc. Nowy budynek zakwaterowania osadzonych składa się z trzech oddziałów penitencjarnych. Powierzchnia zabudowy wynosi 950,28 m2 natomiast powierzchnia użytkowa jest dużo większa i wynosi 2 708,72 m2 . Wynika to z faktu, iż budynek posiada 4 kondygnacje tj. piwnicę oraz 3 kondygnacje nadziemne.

Hala produkcyjna

Hala produkcyjna w Zakładzie Karnym we Włodawie to kolejna bardzo ważna inwestycja w naszej jednostce w ciągu ostatnich kilku lat. Powstała w ramach wprowadzonego do wykonania w grudniu 2016 r. zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy hali produkcyjnej na terenie Zakładu Karnego we Włodawie w ramach rządowego Programu „Praca dla więźniów”. Prace budowlane przy realizacji hali rozpoczęły się 9 października 2017 r. a zakończyły pod koniec 2018r. Dzięki działaniom marketingowo-logistycznym udało się pozyskać kontrahenta, zgodnego z pierwotnymi założeniami dotyczącymi funkcjonowania hali. Aktualnie w tym miejscu zatrudnionych jest odpłatnie blisko 100 osadzonych. Wykonują oni pracę związaną z meblarstwem. Meble wykonywane są od podstaw, trwają ostatnie prace nad uruchomieniem wlasnej lakierni. Praca jest jednym z głównych elementów w procesie resocjalizacji osadzonych. Podjęcie zatrudnienia przez osadzonych przyniesie wymierne korzyści w szeroko rozumianym procesie resocjalizacji. W przypadku zatrudnienia odpłatnego osadzeni mają możliwość pomocy swoim rodzinom, mogą spłacać zadłużenia finansowe czy po prostu odkładać środki na czas po opuszczeniu zakładu karnego.  

Wizytacja Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Ppłk Piotr Sękowski - Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w towarzystwie ppłk. Cypriana Basa – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie wizytował po zakończonej konferencji Zakład Karny we Włodawie. Gości po jednostce oprowadzał ppłk Jacek Sankowski - Dyrektor Zakład Karny we Włodawie. Obecni byli również: mjr Dariusz Kossyk i mjr Ewa Szymańska – Zastępcy Dyrektora Zakładu Karny we Włodawie. Goście zapoznali się z infrastrukturą jednostki oraz inwestycjami zrealizowanymi w ostatnich latach. Ppłk Piotr Sękowski wyraził uznanie w kwestii rozwoju Zakładu Karnego we Włodawie związanego z pracami inwestycyjnymi oraz remontowymi w ostatnich kilku latach jakie zostały przeprowadzone. Wizytacja Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej była również okazją do wymiany poglądów i uwag z funkcjonariuszami w jednej z najważniejszych kwestii naszej formacji tj. bezpieczeństwa funkcjonariuszy.

https://radio.lublin.pl/2022/05/inwestycje-w-wieziennictwo-w-najblizszych-latach-na-lubelszczyzne-trafi-blisko-200-milionow-zlotych/

https://lublin.tvp.pl/60176885/inwestycje-w-wieziennictwie

https://m.radio.kielce.pl/wiadomosci/prawie-200-mln-zl-na-inwestycje-w-wieziennictwo-na,158761

https://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/prawie-200-mln-zl-na-inwestycje-w-wieziennictwo-na-lubelszczyznie,376743.html

https://radio.lublin.pl/2022/05/praca-to-istotny-element-resocjalizacji-otwarcie-hali-produkcyjnej-przy-zakladzie-karnym-we-wlodawie/

opracował: por. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej