Działania Zakładu Karnego we Włodawie przyczyniają się do powiększenia grupy lokalnych kontrahentów zewnętrznych, którzy zatrudniają osadzonych.

Zakład Karny we Włodawie po przerwie spowodowanej pandemią rozpoczął po raz kolejny współpracę z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Kamyk” we Włodawie. W dniu dzisiejszym ppłk Jacek Sankowski podpisał kolejną umowę dotyczącą nieodpłatnego zatrudnienia osadzonych z Panem Jarosławem Pogonowskim - dyrektorem placówki. Ponadto w ubiegłym tygodniu została zawarta umowa o nieodpłatne zatrudnienie osadzonych ze Starostwem Powiatowym we Włodawie. W ramach zawartych umów, osadzeni poza terenem jednostki będa wykonywać na rzecz kontrahentów prace porządkowo-gospodarcze oraz związane z utrzymanem zieleni. Podjęcie zatrudnienia przez osadzonych przyniesie wymierne korzyści w szeroko rozumianym procesie resocjalizacji. Dzięki świadczeniu pracy skazani mają możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych, uczą się nawyku pracy i przygotowują do życia w społeczeństwie.

 

tekst i zdjęcia: por. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej