7 czerwca br. funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włodawie spotkali się z uczniami oraz kadrą nauczycielska Branżowej Szkoły I stopnia oraz Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy we Włodawie.

Spotkanie było realizacją Pilotażowego Programu Ministerstwa Sprawiedliwości polegającego na edukacji prawnej, kształtowaniu postaw obywatelskich wśród młodzieży i przybliżeniu roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa. W trakcie zajęć edukacyjnych z młodzieżą funkcjonariusze przedstawili podstawowe zadania naszej formacji, do których należy nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa i porządku, ale i społeczna readaptacja osób osadzonych w celu ich powrotu do społeczeństwa. Uczniowie zostali zapoznani z misją Służby Więziennej oraz jej zadaniami. Z uwagi na cel programu jakim jest przeciwdziałanie przestępczości wśród osób nieletnich, funkcjonariusze prowadzący zajęcia przedstawili młodzieży zagrożenie oraz konsekwencje jakie wynikają z popełniania czynów zabronionych, kontaktu z narkotykami czy negatywnym wpływem jakie może wywierać środowisko.

opracował: por. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej