Płk Jacek Sankowski – Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie podpisał umowę o zatrudnieniu odpłatnym skazanych z Panem Danielem Pawlakiem – właścicielem firmy budowalnej Rach-Ciach-Dach.

Firma Rach-Ciach-Dach świadczy usługi w zakresie robót dekarskich. Docelowo grupa skazanych w ramach nowej umowy zostanie zatrudnionych odpłatnie poza terenem zakładu karnego na stanowiskach pracowników fizycznych. Umożliwianie podjęcia zatrudnienia osadzonym jest bardzo ważnym czynnikiem w procesie resocjalizacji. Osadzeni pracując zdobywają nowe doświadczenia i rozwijają posiadane umiejętności zawodowe. Praca pomaga kształtować pożądane postawy, które mogą być kluczowe w wyrabianiu poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego. W przypadku zatrudnienia odpłatnego osadzeni mają możliwość pomocy swoim rodzinom, mogą spłacać zadłużenia finansowe czy po prostu odkładać środki na czas o opuszczeniu zakładu karnego. Zatrudnienie osadzonych realizowane jest przez Służbę Więzienną w ramach programu zainicjowanego przez Ministra Sprawiedliwości „Praca dla Więźniów”.

tekst i zdjęcia: kpt. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej