Płk Jacek Sankowski – Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie podpisał umowę o zatrudnieniu odpłatnym skazanych z Panią Małgorzatą Świecą - Ignatiuk, właścicielem firmy "Styl-Bud".

Firma Styl-Bud świadczy usługi w szerokim zakresie prac i usług budowlanych. Docelowo grupa skazanych w ramach nowej umowy zostanie zatrudniona odpłatnie poza terenem zakładu karnego na stanowiskach pracowników fizycznych. Umożliwianie podjęcia zatrudnienia osadzonym jest bardzo ważnym czynnikiem w procesie resocjalizacji. Osadzeni pracując zdobywają nowe doświadczenia i rozwijają posiadane umiejętności zawodowe. Praca pomaga kształtować pożądane postawy, które mogą być kluczowe w wyrabianiu poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego. W przypadku zatrudnienia odpłatnego osadzeni mają możliwość pomocy swoim rodzinom, mogą spłacać zadłużenia finansowe czy po prostu odkładać środki na czas o opuszczeniu zakładu karnego.

tekst i zdjęcia: kpt. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej