Kadra penitencjarna Zakładu Karnego we Włodawie zrealizowała zajęcia edukacyjne dla osadzonych w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Parczew.

Głównym celem podpisanego porozumienia jest współpraca w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i procesu readaptacji społecznej skazanych poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz wspieranie inicjatyw mających na celu kształtowanie wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw. W ubiegłym tygodniu grupa osadzonych uczestników programu wraz z opiekunami - wychowawcami Zakładu Karnego we Włodawie złożyła wizytę w siedzibie Nadleśnictwa Parczew  gdzie odbyło się spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa. W ramach spotkania osadzeni zapoznali się ze specyfiką pracy pełnionej w służbie leśnej. Podczas spotkania poruszono również temat zagrożeń ekologicznych i sposobów walki z nimi. Przez działania tego typu osadzeni kształtują swoje postawy, pogłębiają zainteresowania i uczą nowych umiejętności.

tekst: por. Daniel Pręciuk

zdjęcia: sierż. Kamil Śledziński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej