Kadra penitencjarna Zakładu Karnego we Włodawie zrealizowała zajęcia edukacyjne dla osadzonych w ramach porozumienia z miejscowym Nadleśnictwem we Włodawie.

Głównym celem podpisanego porozumienia jest współpraca w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i procesu readaptacji społecznej skazanych poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz wspieranie inicjatyw mających na celu kształtowanie wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw. Grupa osadzonych wraz z opiekunami - wychowawcami Zakładu Karnego we Włodawie złożyła wizytę w siedzibie Nadleśnictwa Włodawa, gdzie odbyło się spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa.

Głównym tematem była szeroko rozumiana ekologia. W ramach spotkania osadzeni zapoznali się również ze specyfiką pracy pełnionej w służbie leśnej dawniej i dziś.  Przez działania tego typu osadzeni kształtują swoje postawy, pogłębiają zainteresowania i uczą nowych umiejętności.

 

opracował: por. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej