Z okazji Dnia Dziecka w dniu 11 czerwca 2022r. funkcjonariusze działu penitencjarnego zorganizowali spotkanie rodzinne dla osadzonych i ich rodzin.

Spotkanie rodzin na terenie Zakładu Karnego we Włodawie było jednym z elementów programu resocjalizacyjnego ”Odnaleźć swoje miejsce w rodzinie”. Głównym założeniem programu jest integracja rodzin i odbudowa właściwych relacji rodzinnych. Program zrealizowany został przez kpt. Agnieszkę Sawicką, kpt. Katarzynę Filipczuk oraz mjr. Roberta Jaroszewicza. Była to świetna okazja do umocnienia więzi rodzinnych, które w przypadku odbywania kary pozbawienia wolności przez rodzica są wystawione na próbę czasu. Wspomaganie przez dział penitencjarny utrzymania i wzmocnienia rodziny gwarantuje właściwy przebieg procesu resocjalizacji. Jest też jednym z czynników wpływających na cel wykonywania kary pozbawienia wolności. Dla najmłodszych zorganizowano atrakcje, gry, zabawy i konkursy prowadzone przy współpracy z pedagogiem – Panią mgr Bogusławą Górską. Do zabawy zostali włączeni również dorośli. Spotkaniu towarzyszyła rodzinna atmosfera oraz uśmiech na twarzach dzieci i rodziców.

Wcześniejszym elementem programu było przekazanie upominków dla dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk” we Włodawie. Ppłk Jacek Sankowski, Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie z opiekunami programu w dniu 7 czerwca 2022r. przekazał na rzecz placówki 1 radiomagnetofon, oraz rękodzieła wykonane w pracowni plastycznej Zakładu Karnego we Włodawie. Sprzęt elektryczny przekazany został przez jednego z osadzonych.

tekst: por. Daniel Pręciuk

zdjęcia: kpt. Katarzyna Filipczuk, sierż. Kamil Śledziński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej