W Zakładzie Karnym we Włodawie zrealizowany został program resocjalizacyjny dla osadzonych, wzmacniający relacje rodzinne, którego ostatnim etapem było spotkanie świąteczne z rodzinami na terenie jednostki.

Założenia i cele programu

Głównym założeniem programu jest integracja rodzin i odbudowa właściwych relacji rodzinnych. Program zrealizowany został przez wychowawców: mjr Agnieszkę Sawicką, mjr Tomasza Brańkę, kpt. Antoniego Kowalskiego i sierż. Kamila Śledzińskiego. Realizacja programu była okazją do umocnienia więzi rodzinnych, które w przypadku odbywania kary pozbawienia wolności przez rodzica są wystawione na próbę czasu. Wspomaganie przez dział penitencjarny utrzymania i wzmocnienia rodziny gwarantuje właściwy przebieg procesu resocjalizacji. Jest też jednym z czynników wpływających na cel wykonywania kary pozbawienia wolności. Grupa osadzonych zakwalifikowanych do programu liczyła 18 osób. Łączyła ich chęć  kształtowania umiejętności bycia rodzicem i odpowiedzialnym ojcem.

Realizacja programu

W ramach programu osadzeni uczestniczyli w warsztatach psychologicznych i zajęciach rękodzielniczych. Celem głównym było wzbudzenie i podniesienie poziomu aktywności ukierunkowanej na pozyskiwanie kompetencji osobistych niezbędnych do pełnienia roli ojca w rodzinie i wychowaniu dziecka. Skazani zdobywali niezbędną wiedzę na temat tworzenia poprawnych relacji i utrzymywaniu właściwych kontaktów z bliskimi a w szczególności z dziećmi. W takcie zajęć w pracowni plastycznej , mieli możliwość wykonania figur z gipsu, ręcznego wykonywania ozdób świątecznych. Święta Bożego Narodzenia są szczególnym czasem w tradycji chrześcijańskiej. Są również świetną okazją do wzmocnienia relacji rodzinnych. W etapie końcowym programu osadzeni uczestniczyli w świątecznym spotkaniu rodzinnym. W przygotowanej na tą okoliczność sali widzeń, pojawiły się świąteczne dekoracje, przygotowano również kącik zabaw dla najmłodszych uczestników. Spotkaniu towarzyszyła rodzinna atmosfera.

tekst: por. Daniel Pręciuk

zdjęcia: kpt. Antoni Kowalski

  

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej