W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim (…) nauczanie.

W zakładach karnych prowadzi się nauczanie obowiązkowe w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, a także umożliwia się nauczanie w zakresie ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym) i na kursach zawodowych. Nauka skazanych jest jednym z istotnych elementów resocjalizacji obok pracy czy zajęć kulturalno-oświatowych. Poprzez naukę skazani rozwijają swoje umiejętności i kompetencje oraz podnoszą kwalifikacje zawodowe, co ułatwia późniejsze funkcjonowanie poza murami więzienia. Aktualna oferta Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włodawie w nowym roku szkolnym 2022/2023 obejmuje dwa kwalifikacyjne kursy zawodowe kształcące w zawodzie betoniarz-zbrojarz i stolarz oraz liceum ogólnokształcące, klasa I. Pracę ze słuchaczami prowadzić będzie grono nauczycielskie składające się z czternastu nauczycieli, Dyrektora CKU oraz sekretarza szkoły. Szkoła dysponuje materiałami edukacyjnymi i posiada odpowiednie zaplecze do prowadzenia nauki. Kompleks CKU dysponuje czterema salami wykładowymi dla osadzonych w tym salą komputerową.

tekst: por. Daniel Pręciuk,

uotka CKU: inż. Paula Stenborowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej