W wyniku podjętych działań budynek administracyjny na terenie Zakładu Karnego we Włodawie zostanie przebudowany i dostosowany do potrzeb związanych ze zwiększeniem pojemności jednostki.

W dniu 25.10.2022r. pomiędzy Zakładem Karnym we Włodawie reprezentowanym przez dyrektora ppłk. Jacka Sankowskiego a Panem Jackiem Gilewiczem – dyrektorem oddziału lubelskiego firmy budowlano-inżynieryjnej TEXOM Sp. z o.o. w Krakowie, zawarto umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku administracji Zakładu Karnego we Włodawie”. W wyniku zaplanowanej rozbudowy budynek  administracyjny m.in. zyska kolejną kondygnację oraz powiększy się istniejąca powierzchnia zabudowy. Środki na realizacje inwestycji pochodzić będą z budżetu państwa. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 5 mln 149 tys. zł. Termin realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na 30 września 2024r.

opracował: por. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej