8 czerwca 2022r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego im. II Warszawskiej Brygady Saperów we Włodawie złożyli wizytę funkcjonariuszom Zakładu Karnego we Włodawie.

Uczniowie, wśród których była również klasa mundurowa pod opieką funkcjonariuszy zwiedzili jedną z kondygnacji nowego budynku zakwaterowania osadzonych oraz salę widzeń. W sali widzeń funkcjonariusze działu ochrony i penitencjarnego, dzieląc się swoimi doświadczeniami, przedstawili młodzieży codzienną pracę funkcjonariusza Służby Więziennej w poszczególnych działach. Spotkanie odbyło się w atmosferze promocji rekrutacji do Służby Więziennej oraz realizacji Pilotażowego Programu Ministerstwa Sprawiedliwości polegającego na edukacji prawnej, kształtowaniu postaw obywatelskich wśród młodzieży i przybliżeniu roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa. Z uczniami spotkał sie także ppłk Jacek Sankowski - Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie. Przyszłym absolwentom przedstawiono m.in. warunki jakie trzeba spełnić aby zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej. Kandydat powinien:

-być pełnoletni oraz korzystać z pełni praw publicznych,

-dawać rękojmie prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

-nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

-posiadać zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonych stanowisku,

-mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,

Największe zainteresowanie wzbudziły środki przymusu bezpośredniego stosowane przez Służbę Więzienną oraz broń palna, z którymi uczniowie mogli się zapoznać na żywo.

opracował: por. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej