Kadra penitencjarna Zakładu Karnego we Włodawie zrealizowała program ekologiczny pt. „Zielono mi” w oparciu o porozumienie z Nadleśnictwem Parczew, promując jednocześnie Światowy Dzień Ziemi obchodzony w dniu 22 kwietnia.

Założenia programu ekologicznego

Światowy Dzień Ziemi to akcje podejmowane corocznie wiosną promujące postawy proekologiczne w społeczeństwie. Głównym celem oddziaływań podjętych w ramach programu „Zielono mi” było propagowanie wiedzy na temat ekologii i istotnych zagrożeń środowiska, segregacji śmieci, zbiórki baterii itp. Program miał również na celu kształtowanie poczucia własnej odpowiedzialności za zanieczyszczanie środowiska i rozwój cywilizacji, poszanowanie przyrody i zwierząt. Wychowawcy realizujący program przekazali stosowne treści edukacyjne osadzonym, które miały na celu uświadomienie, jak ważna jest segregacja odpadów. Działania w ramach programu opierały się na kilku etapach z których część została zrealizowana dzięki zawarciu porozumienia z Nadleśnictwem w Parczewie.

 

Kilkuetapowe działania w ramach programu

W piątek 22 kwietnia br. grupa 6 osadzonych uczestników programu wraz z opiekunem złożyła wizytę w Leśnictwie Sosnowica w ramach porozumienia zawartego z Nadleśnictwem Parczew, gdzie odbyło się spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa. W ramach spotkania osadzeni zapoznali się ze specyfiką pracy pełnionej w służbie leśnej, mogli porównać pracę leśnika kiedyś i teraz. Podczas spotkania poruszono również temat zagrożeń ekologicznych i sposobów walki z nimi. Kolejnym etapem były działania grupy osadzonych nad rzeką Bug w ramach włączenia się Zakładu Karnego we Włodawie w akcję „Operacja Czysta Rzeka” w dniu 23 kwietnia br. Ostatnim etapem było porządkowanie plaży głównej w Okunince nad Jeziorem Białym, które miało miejsce we wtorek 26 kwietnia br.

tekst: por. Daniel Pręciuk

zdjęcia: kpt. Antoni Kowalski, sierż. Kamil Śledziński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej