Z inicjatywy wychowawców działu penitencjarnego osadzeni z Zakładu Karnego we Włodawie odwiedzili w ubiegłym tygodniu muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze.

Obóz zagłady w Sobiborze

Obóz zagłady w Sobiborze, utworzony w ramach akcji „Reinhardt” istniał od maja 1942 r. do grudnia 1943r. Akcja „Reinhardt” to zaplanowana przez władze niemieckie eksterminacja Żydów na polskich terenach okupowanych w czasie II wojny światowej. Ofiary zabijano w stacjonarnych komorach gazowych przy użyciu gazów spalinowych. 14 października 1943r. w Sobiborze wybuchło powstanie zorganizowane przez konspirację obozową, które stanowiło jeden z najbardziej heroicznych aktów żydowskiego oporu w czasie II wojny światowej. W wyniku wybuchu powstania z terenu obozu zbiegło 300 więźniów, z czego około 50 doczekało końca II wojny światowej.

 Cenna lekcja historii

Wizyta skazanych w ważnym historycznie miejscu odbyła się w ramach programu resocjalizacyjnego pt. „Miejsca Zapomniane”. Program ten ma na celu kształtowanie postaw społecznie pożądanych poprzez m.in. poprawienie wizerunku pamiątek i miejsc historycznych, w szczególności cmentarzy oraz poznanie lokalnej historii. Realizacja programu „Miejsca zapomniane” sprzyja readaptacji społecznej osadzonych w zakresie kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych oraz kształtuje postawy obywatelskie i patriotyczne. Działania wychowawców mają także pozytywny wpływ na osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Osadzeni poprzez poznawanie lokalnej historii pogłębiają wartości patriotyczne, co w procesie resocjalizacji ma duże znaczenie. Następnie pracownik Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze odwiedził naszą jednostkę aby spotkać się z uczestnikami kolejnej edycji programu  i przekazać im wiedzę z zakresu historii obozu.

tekst: kpt. Daniel Pręciuk

zdjęcia: mł. chor. Kamil Śledziński

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej