Nadleśnictwo we Włodawie prowadziło akcję pod hasłem #sadziMY polegającą na rozdawaniu w celu sadzenia młodych drzewek.

Głównym celem akcji, która organizowana jest w całym kraju, jest zwiększenie lesistości w Polsce. Funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włodawie z ppłk. Markiem Kudykiem – Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie, chętnie przyłączyli się do akcji wspomagając leśników. Warto dodać, że pomiędzy Zakładem Karnym we Włodawie a Nadleśnictwem w dniu 12 marca 2022r zostało zawarte porozumienie o współpracy. Głównym celem podpisanego porozumienia jest współpraca w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i procesu readaptacji społecznej skazanych poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz wspieranie inicjatyw mających na celu kształtowanie wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw. Udział w akcji przyczynia się do dbania o otaczająca nas przyrodę i środowisko.

opracował: kpt. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej