W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włodawie spotkali się z podopiecznymi oraz kadrą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie.

Spotkanie, które odbyło się zgodnie z założeniami programu edukacyjnego „W Służbie Prawu” dotyczyło prewencji przestępstw wśród młodzieży. Funkcjonariusze przybliżyli zagadnienia związane z prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych oraz przekazali informacje na temat polskiego systemu więziennictwa. Z uwagi na cel programu jakim jest przeciwdziałanie przestępczości wśród osób nieletnich, funkcjonariusze prowadzący zajęcia przedstawili również młodzieży zagrożenie oraz konsekwencje jakie wynikają z popełniania przestępstw, kontaktu z narkotykami czy negatywnym wpływem jakie może wywierać środowisko. O dolegliwościach związanych z popełnieniem przestępstw opowiedział jeden ze skazanych odbywających karę w tutejszej jednostce. Realizacja programu w zakresie prewencji przestępstw miała na celu uświadomienie młodym ludziom konsekwencji i strat jakie mogą wyniknąć w wyniku podejmowania w przyszłości błędnych decyzji.   

opracował: por. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej