W dniu 5 stycznia 2018r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbył się wernisaż prac plastycznych zrealizowanych w ramach programu resocjalizacyjnego "Spowiedź przez sztukę".

"Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie tworzenia" Albert Einstein

Założenia arteterapii

Sztuka odgrywa ważną rolę w oddziaływaniu na stan emocjonalny człowieka, pomaga odzyskać równowagę psychiczną, rozładować frustracje, zmniejszyć depresje czy lęki, niweluje agresywne zachowania. Głównym celem arteterapii, terapii przez sztukę jest dokonanie zmiany oraz rozwoju osobistego za pomocą sztuki, w tym przypadku plastyki. Daje to możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji. Arteterapia pomaga rozwiązywać konflikty, rozwija umiejętności interpersonalne, redukuje stres, podnosi samoocenę i samoświadomość.

Droga do wolności

"Spowiedź przez sztukę" to debiutancki program resocjalizacyjny zrealizowany w Zakładzie Karnym we Włodawie przez st. kpr. Kamila Śledzińskiego przy współpracy z Panią Jolanta Madej z Pracowni Plastycznej "Arteja" we Włodawie – twórcy programu. Oddziaływania programu skierowane zostały do skazanych stosujących przemoc oraz uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Założenia wykorzystujące arteterapię łączą ze sobą dwa podstawowe elementy - resocjalizację oraz terapię przez sztukę. Projekt został stworzony jako droga do wolności szeroko pojętej - wolności od przemocy, uzależnień. Osadzeni - uczestnicy programu poprzez kontakt ze sztuką pogłębili analizę samych siebie, poznali swoje słabości i odnaleźli swoje mocne strony co jest początkiem przemiany. Założenia programu objęły m.in. napisanie listu jako przekazu wewnętrznego do bliskiej osoby ( Boga). Przekaz spełnia funkcję swoistego katharsis czyli oczyszczenia, pozbycia się żali, negatywnych emocji. W liście należy wskazać błędy oraz wskazówki dotyczące drogowskazów życiowych aby po przeanalizowaniu powyższego nie trafić do zakładu karnego. List wkomponowany w całość pracy plastycznej, jest wstępem do dalszych działań arteterapeutycznych.

Finał programu

Zwieńczenie programu miało miejsce w dniu 5 stycznia br. na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie. W ramach przeprowadzonego programu powstało około 30 wielkoformatowych prac plastycznych, które poprzez arteterapię odzwierciedlają ludzkie problemy, zapisane w pamięci piękne chwile, przemyślenia. Organizatorem wernisażu był Zakład Karny we Włodawie wraz z pracownią plastyczną Arteja. W wernisażu obok funkcjonariuszy i kapelanów włodawskiej jednostki udział wzięli m.in przedstawiciele jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego oraz lokalnych urzędów. Gospodarzem wystawy był Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie – ppłk Marek Abramowicz, podsumowanie prowadziła kpt. Iwona Odyniec - Kierownik Działu Penitencjarnego. Przegląd rozpoczęto akcentem filmowym - po raz pierwszy wyświetlono trzy krótkie filmy: z zakresu funkcjonowania Zakładu Karnego we Włodawie, Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włodawie oraz z wykonywania prac plastycznych w ramach programu "Spowiedź przez sztukę". Szeroki i ciekawy wykład na temat arteterapii i jej znaczenia przedstawiła Pani Jolanta Madej, która prowadziła oddziaływania terapeutyczne z osadzonymi - uczestnikami programu. Następnie w galerii na poddaszu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie zaproszeni goście mogli podziwiać i docenić piękno oraz przekaz płynący z wytworzonych prac plastycznych.

tekst: ppor. Daniel Pręciuk,

zdjęcia: ppor. Daniel Pręciuk, pracownia plastyczna „Arteja”

źródło - http://www.arteja.pl

źródło - program resocjalizacyjny „Spowiedź przez sztukę”.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej