W dniu 19 grudnia 2022r. w sali kinowej Włodawskiego Domu Kultury odbyła się konferencja pod hasłem „Wolontariat ma znaczenie”.

Uroczysta gala odbyła się w związku z 15 – leciem istnienia Centrum Wolontariatu we Włodawie. W uroczystościach wziął udział m.in. płk Jacek Sankowski – Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie. Spotkanie dotyczyło tematu działałności stowarzyszenia w okresie minionych kilkunastu lat. 

Współpraca Zakładu Karnego we Włodawie ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu we Włodawie oparta jest na zawartym w tej sprawie porozumieniu. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie powstało w 2007 roku. Celem działania stowarzyszenia jest promocja idei wolontariatu i działań wolontarystycznych poprzez spotkania, szkolenia i coroczne organizowanie dnia wolontariusza. Jednym z punktów konferencji był temat 10 lat istnienia „Szlachetnej Paczki we Włodawie”, do której Zakład Karny we Włodawie corocznie się włącza.

tekst: por. Daniel Pręciuk

zdjęcia: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie.   

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej